www.sp2.dynow.pl

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYNOWIE - BARTKÓWCE     

 

STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI

KOŚCIÓŁ p.w. św. BARTŁOMIEJA W BARTKÓWCE

         Zaprojektowanie kościoła powierzono architektowi mgr inż. Wacławowi Mazurowi pochodzącemu z Dynowa. Nadzór od strony technicznej oprócz projektanta sprawował mistrz budowlany - Mieczysław Trybalski zamieszkały w Dynowie. Prace wykończeniowe dobiegły końca latem 1989 roku. Pod jednym dachem mieści się kościół, mieszkanie proboszcza i sala katechetyczna. Od dotychczsowego kościoła parafialnego w Dynowie dzieli nowy kościół odległość 3 kilometrów.

        Poświęcenie kościoła odbyło się 27 sierpnia 1989r. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup ordynariusz diecezji przemyskiej - Ignacy Tokarczuk.
Po poświęceniu, kościół stał się kościołem filialnym parafii dynowskiej.

Ołtarz główny - fot. E. Bielec
Obraz Jezu ufam Tobie - fot. E. Bielec

         Parafia Bartkówka została utworzona na mocy dekretu ks. abs. Ignacego Tokarczuka Ordynariusza Przemyskiego, dnia 25 czerwca 1991 roku.
Dekret został uroczyście ogłoszony 24 sierpnia 1991r w dzień św. Bartłomieja - patrona parafii. Dekret wygłosił w czasie sumy odpustowej ks. Dziekan Józef Ożóg.
Pierwszym administratorem parafii został mianowany ks. Jan Pomianek - wikariusz dynowski, a obecnym ks. Józef Czerak.

Wnętrze kościoła zdobią prace dynowskiego artysty rzeźbiarza Bogusława Kędzierskiego, absolwenta PLSP im. A. Kenara w Zakopanem:

fot. E. Bielec
fot. E. Bielec
fot. E. Bielec
fot. E. Bielec
Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w ołtarzu głównym - fot. E. Bielec
fot. E. Bielec
Figura Piety w ołtarzu bocznym - fot. E. Bielec
Figura Świętej Rodziny przy kościele - fot. E. Bielec

W kościele znajdują się również prace artysty plastyka Grzegorza Sacały z Rogóżna, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

Kazalnica

Chrzcielnica

Ołtarz

Żyrandol        W niedługim czasie po zakończeniu budowy kościoła, rozpoczęto starania o budowę cmentarza w Bartkówce. Prace nad jego zaprojektowaniem powierzono mgr Bronisławowi Rogut. Cmentarz podzielono na dwie kwatery. Wewnątrz została zaprojektowana kaplica cmentarna. Prace przy budowie kaplicy zaczęto w 1997 roku. 11 maja 1998 roku Metropolita Przemyski abp Józef Michalik dokonał poświęcenia kaplicy.

Kaplica cmentarna
fot. E. Bielec

Obraz Chrystusa Zmartwychwstałego
znajdujący się w kaplicy,
namalowany przez Krystynę-Zofię Kozioł z Bartkówki

        W Jubileuszowym Roku Odkupienia, w dniach od 8-15 marca 2000r, Bartkówka przeżyła swoje pierwsze Misje Parafialne. Głosili je Misjonarze Saletyni: ks. Jan Jucha MS i ks. Jacek Zyzak MS pracujący na parafiach w Czechach. Misje te odbywały się przy postawionej w kościele figurze Matki Bożej Saletyńskiej. Po zakończonych misjach rozpoczęło się nawiedzenie rodzin parafii Bartkówka przez tę figurę.
W tym czasie nawiedzenia, według projektu wykonanego przez Grzegorza Sacałę z Rogóżna, postawiono koło kościoła grotę z kamienia. Fundament pod grotę wykonali parafianie, drogę z kamienia (kostki granitowej) wykonał Roman Marszałek, a grotę z kamienia wybudował Władysław Tokarczyk z Sanoka.
Po zakończeniu nawiedzenia rodzin w październiku 2000 roku, figura Matki Bożej Saletyńskiej zajęła miejsce w grocie i jest licznie nawiedzana przez parafian, szczególnie przed i po każdej mszy świętej.

Grota Matki Bożej Saletyńskiej
fot. E. Bielec

Figura Matki Bożej Królowej
fot. E. Bielec

        Zbliżał się rok 2002, rok nawiedzenia Archidiecezji Przemyskiej przez Matkę Bożą Częstochowską w kopii cudownego obrazu. Powstał wtedy pomysł postawienia na rozjeździe dróg do Dylągowej i Dąbrówki Starzeńskiej figury Matki Bożej Królowej.
Wiosną 2003r przystąpiono do prac. Wykopano stare krawężniki i płytki chodnikowe, wyrównano teren, ułożono nowe krawężniki, z kamienia wykonano cokół i posadzkę wokół niego.
Projekt cokołu i figury wykonał artysta rzeźbiarz Grzegorz Sacała z Rogóżna. On też wyrzeźbił z piaskowca w kolorze kremowym figurę Matki Bożej Królowej.
Poświęcenia figury, na zakończenie głoszonych przed nawiedzeniem rekolekcji, dokonał 11 maja 2003r ks. Stanisław Pieńczak.
Od tej pory mieszkańców Bartkówki i gości przekraczających most na Sanie wita figura Matki Bożej, postawiona na pamiątkę nawiedzenia Parafii Bartkówka w dn. 13-14 maja 2003r.

Opracowała na podstawie Kroniki i Księgi Parafialnej
Ewa Bielec

 

                             ©  SP 2 DYNÓW